Bijlage II.
Gegevenslijst

De eerste kolom van Tabel 1: gegevenstabel heeft als kopje “Aansluitingstype” en onderscheidt twee types aansluitingen: de aansluitingen van productie-eenheden (“Pr”) en de aansluitingen van belastingen (“B”).
Bij een gemengde aansluiting (productie-eenheid en belasting, “Pr + B”) kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder alle gegevens of een gedeelte ervan voor beide aansluitingstypes opvragen.
De tweede kolom van Tabel 1: gegevenstabel heeft als kopje “Doel” en refereert aan het hoofdstuk of de paragrafen van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit waarop de gegevens betrekking hebben.
De afkorting “P” betreft de Planningscode. De afkortingen “S” en “A” komen respectievelijk overeen met de afdeling “Aanvraag voor OriŽnterende studie” en “Aanvraag tot Aansluiting” in de Aansluitingscode. Andere gegevens over bestaande installaties worden gecatalogeerd onder de titel “Andere” en “Alle”.
De planningsgegevens waarvan sprake in Artikel†2.1.1 van Deel†II: Planningscode zijn die welke in Tabel 1: gegevenstabel door het teken “P” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn aangegeven.
De algemene technische gegevens of informatie waarvan sprake in Artikel†8.5.4 van Deel†III: Aansluitingscode zijn die welke in Tabel 1: gegevenstabel door het teken “S” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn aangegeven.
De gedetailleerde technische gegevens of informatie waarvan sprake in Artikel†8.6.4 van Deel†III: Aansluitingscode zijn die welke in Tabel 1: gegevenstabel door het teken “A” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn aangegeven.
De derde kolom van Tabel 1: gegevenstabel heeft als kopje “Omschrijving” en beschrijft de gevraagde technische gegevens en informatie.
De vierde kolom van van Tabel 1: gegevenstabel heeft als kopje “Eenheid” en duidt voor de meetbare grootheden de meeteenheid aan.
De vijfde kolom van van Tabel 1: gegevenstabel heeft als kopje “Periode”. De letter T geeft het aantal jaar weer waarvoor het gegeven of de informatie wordt doorgegeven aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in overeenstemming met de planningsperiode, beschouwd in de Planningscode.
Aansluitingstype
Doel
Omschrijving
Eenheid
Periode
Pr + B
Alle
Identificatie van de aansluiting
Pr + B
Alle
Naam en adres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker
Pr + B
A
Koppeling met het net: beschrijving van de aansluiting met inbegrip van de hulpvoeding
Pr + B
S, A
Datum van indienstname
mm/jjjj
Pr + B
Andere
Laatste datum van conformiteitskeuring
dd/mm/jjjj
Pr + B
A
Lokalisatie en toegang tot schakelapparatuur en meetapparatuur
Pr + B
Andere
Algemene overstroom beveiliging: merk, type, instelwaarden, kableringsschema
Pr + B
Andere
Elektrisch schema
B
Alle
Actief vermogen piek en maand van optreden
kW, mm
T
B
Alle
Reactief vermogen (of cosφ) bij actief vermogen piek
kVAr
T
B
P
Wekelijks afnamepatroon
kW
B
P
Eventuele trendbreuken in afnamepatroon
kW, mm/jjjj
T
B
S, A
Type en vermogen van storende belasting
kW
B
S, A
Opgesteld motorvermogen
kVA
B
Alle
Datum van indienstname van condensatorbatterij
mm/jjjj
B
Alle
GeÔnstalleerd vermogen condensatorbatterij
kVAr
Pr
Alle
Identificatie Productie-eenheid
Pr
Alle
Maximaal netto-ontwikkelbaar vermogen
kW
T
Pr
Alle
cosφ bij maximaal vermogen
T
Pr
P
Geschatte jaarproductie of gebruiksduur
kWh of h
T
Pr
S,A
Type generator (asynchroon/synchroon/invertor)
Pr
A
Elektrische kenplaatgegevens van de generator
Pr
Alle
Energiebron (hernieuwbare energie / WKK / andere)
Pr
Alle
Driefasig kortsluitvermogen (subtransiŽnt) op het toegangspunt
MVA
Pr
Alle
Werking in eilandbedrijf mogelijk?
J/N
Pr
Alle
Parallelbedrijf mogelijk?
J/N
Pr
P
Beschikbaarheidsgraad
%
Pr
S, A
Type en vermogen van storende productie-eenheid
kW
Pr
A
Kortsluitspanning transformator
%
Pr
A
Elektrische kenplaatgegevens
Pr
Andere
Ontkoppelingsbeveiliging: merk, type, instelwaarden, kableringsschema, afstandsbediening (J/N)
Tabel 1: gegevenstabel