Bijlage III.
Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting

Tabel 2 vermeldt de minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van de gebruikte onderdelen in de meetinrichting, afhankelijk van het aansluitingsvermogen en het spanningsniveau.
Aansluitingsvermogen
Spanningsniveau waarop de meetinrichting aangesloten is
Minimaal vereiste van de onderdelen in nauwkeurigheidsklasse de meetinrichting
TP
TI
Wh-meter
VArh-meter
≥ 5 MVA
HS
0.2
0.2
0.2
A
≥1 MVA tot 5 MVA
HS
0.2
0.2
C
A
≥ 250 kVA tot 1 MVA
HS
0.5
0.5
B
A
LS(uitzonderlijk)
nvt
0.5
B
A
≥ 100 kVA tot 250 kVA
HS
0.5
0.5
B
A
LS
nvt
0.5
B
A
< 100 kVA
LS zonder TI
nvt
nvt
A
A
Tabel 2: Nauwkeurigheidsklasse van de onderdelen van een meetinrichting
Met:
TP: spanningstransformator
TI: stroomtransformator
Wh-meter: meter voor actieve energie
VArh-meter: meter voor reactieve energie
PF: arbeidsfactor