Afdeling 2.
Algemeen bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke overheid

[...]


Art. 75. [...]

Art. 75bis. [...]

Art. 75ter. [...]

Art. 75quater. [...]

Art. 75quinquies. [...]

Art. 75sexies. [...]

Art. 75septies. [...]