Art. 4.4.7.2.4.

Informatie over onderhoudsbeurten voor de technische installaties, vermeld in artikel 4.4.7.1.1, 2, wordt bijgehouden en wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.