Art. 4.4.7.2.7.

Stofverspreiding door verkeer op en rond het bedrijfsterrein wordt maximaal voorkomen door :

1 de wegen op het terrein regelmatig schoon te maken;
2 de voertuigsnelheid op het terrein te beperken;
3 de wegen van het terrein te besproeien als er kans op stofverspreiding is;
4 de plaatsen waar de op- en overslag plaatsvindt,regelmatig te reinigen;
5 maatregelen te nemen om stofverspreiding op de openbare weg maximaal te voorkomen.