Bijlage 13. Bijzondere erkenningsvoorwaarde als vermeld in artikel 13/1, 2°, en toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 24/1, 1°

Een airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f), voldoet aan minstens een van de volgende voorwaarden:

 

een certificaat van categorie I of II als vermeld in artikel 3, lid 2, van verordening nr. 2015/2067 behaald hebben;

een master in de Ingenieurswetenschappen, een master in de Bio-ingenieurswetenschappen, een master in de Industriėle Wetenschappen of een bachelor in de Elektromechanica, afstudeerrichting Klimatisering behaald hebben;

een diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriėle koeltechnieken of koeltechnische installaties behaald hebben;

een van de volgende door de Vlaamse overheid erkende getuigschriften behaald hebben:

 

a)

een getuigschrift van technicus klimaatbeheersing - airconditioning;

 

b)

een getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen;

 

c)

een getuigschrift van koeltechnicus;

 

d)

een modulegetuigschrift airco;

in het volwassenenonderwijs het diploma van koeltechnicus, het certificaat van aircotechnicus of het certificaat van koeltechnicus behaald hebben;

onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte verplicht wordt gesteld voor de keuring van airconditioningsystemen als vermeld in artikel 15 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking);

minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud en afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. 

 

Een opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, f), laat alleen personen tot de opleiding toe die voldoen aan minstens een van de bovenstaande voorwaarden.