Art. 5.
Dit decreet heeft tot doelstelling de menselijke gezondheid en het leefmilieu te beschermen tegen de risico's die met het gebruik van pesticiden kunnen samenhangen.
In het bijzonder worden daarbij maatregelen vastgesteld waarbij bestrijding zonder pesticideninzet bevorderd wordt en waarbij als prioriteitsvolgorde de volgende hiėrarchie wordt gehanteerd:
het voorkomen van het gebruik van pesticiden;
het gebruik van alternatieve bestrijdingswijzen;
de inzet van chemische middelen op een wijze die het minst risico's voor mens en leefmilieu met zich brengt.