Art. 10.
De Vlaamse Regering stelt informatie ter beschikking aan het brede publiek over:
1
het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden;
2
de effecten en de risico's van pesticiden op de menselijke gezondheid, het leefmilieu en op niet-doelwitorganismen. Niet-doelwitorganismen zijn organismen waarvoor het gebruik van pesticiden niet bedoeld is;
3
het verwijderen van afval dat afkomstig is van het gebruik van pesticiden.