Art. 14.
In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt in de paragrafen 1 en 2 het woord "bestrijdingsmiddelen" vervangen door het woord "pesticiden".