Hoofdstuk 6.
Slotbepalingen


Art. 16.
Het decreet van 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven.

Art. 17.
Artikel 16 treedt in werking op 1 januari 2015.