Artikel 1.

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.