Art. 4.

Binnen het grindfonds wordt een grindcomité opgericht.


Binnen het grindcomité worden 3 subcomités opgericht:

– het herstructureringscomité;

– het sociaal comité;

– het onderzoekscomité.

 

Het grindcomité en de subcomités bezitten rechtspersoonlijkheid.