Afdeling 8.
De uitvoering van de beslissingen van de comités


Art. 13.

§ 1.

Met behoud van toepassing van paragraaf 2 doen het grindcomité en de subcomités een beroep op de POM of de provincie Limburg voor de materiële voorbereiding en uitvoering van hun beslissingen.


De POM en de provincie Limburg worden voor hun werkingskosten vergoed. Deze vergoedingen zijn ten laste van het grindfonds.

 

§ 2.

Het grindcomité kan bij overeenkomst een aantal deeltaken toevertrouwen aan de personen of verenigingen of publieke rechtspersonen die het aanwijst.

 

§ 3.

De in § 1 en § 2 bedoelde overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering.