Art. 19. Het tijdstip waarop de voorschriften inzake effectieve ontginningsgebieden en uitbreiding van ontginningsgebieden van kracht worden in de reservegebieden wordt bepaald bij besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering wint ter zake voorafgaand het advies in van het grindcomité.