Art. 25.

Het eerste lid van artikel 18 treedt in werking zes maanden na de bekendmaking van dit decreet