Art. 7.

De opdracht van het grindcomité bestaat erin:

advies te verstrekken over het beheer van het Grindfonds;
te zorgen voor het uitrusten van de afgewerkte grindwinningsgebieden in het kader van de structuurvisie die blijkt uit het beleidsplan, met inbegrip van het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu van de voormelde gebieden en de aanpalende omgeving. De uitgaven voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden via maatregelen die het grindcomité in het kader van dit decreet neemt, bedragen maximaal 15.100.000 euro. Dat bedrag wordt door het grindcomité vermeerderd met 6.850.000 euro, dat in drie gelijke delen wordt verdeeld over de valleigrindgebieden in de gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem, en met 500.000 euro, dat wordt verdeeld over de berggrindgebieden in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As;
toezicht te houden op de naleving van de productiequota;
in voorkomend geval, het gebied te laten afwerken na de ontgrinding;
toezicht te houden op het afwerken en uitrusten van de grindwinningsgebieden;
de structuurvisie op te maken, te actualiseren en af te stemmen op de vigerende regelgeving.