Art. 8.

Voor de materiële voorbereiding of de uitvoering van zijn beslissingen kan het grindcomité een beroep doen op derden. Het kan ook deeltaken bij overeenkomst toevertrouwen aan derden.


Het grindcomité doet daarvoor bij voorkeur een beroep op de POM of op de provincie Limburg.


De derden waarop het grindcomité een beroep doet, worden voor hun kosten vergoed. Die vergoedingen zijn ten laste van het Grindfonds.

 

De overeenkomsten met derden worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.