Definities risicobeheersing (afdeling 4.1.12)

- voorval : gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu;

- gevolg : verontreiniging of aantasting van de gezondheid van de mens.