Rubriek18.7. Afgraving van steenkoolterrils

[...]