Bijlage 8quater. Bekendmaking van een afwijkingsaanvraag en openbaar onderzoek

[...]