Bijlage 10quater. Bekendmaking van een beslissing over een afwijkingsaanvraag

[...]