Bijlage 4.1.12. Melding van een voorval

Bijlage 4.1.12 wordt gewijzigd bij art. 193, B.Vl.R. 3 mei 2019, B.S. xx

Art. 193

 In bijlage 4.1.12 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

de bepaling

“departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Milieu-inspectie

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Website: www.lne.be”

 

wordt vervangen door de bepaling

 

“departement Omgeving

Afdeling Handhaving - Omgevingsinspectie

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Website: www.omgevingvlaanderen.be”;

de woorden “de buitendienst van de afdeling Milieu-inspectie” worden telkens vervangen door “de omgevingsinspectie van de afdeling Handhaving”;
de woorden “uw buitendienst” worden vervangen door “de omgevingsinspectie van uw provincie”;

aan punt 2 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

exploitatieadres:

”;

punt 22 wordt vervangen door wat volgt:

 

Bezorg deze melding aan de omgevingsinspectie van de afdeling Handhaving van de provincie waarin de inrichting gelegen is. U vindt de adressen hieronder.

Afdeling Handhaving

Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 62

2018 Antwerpen

Tel.: 03 224 64 25

E-mail: omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

Afdeling Handhaving

Vlaams-Brabant

Diestsepoort 6 bus 71

3000 Leuven

Tel.: 016 66 60 70

E-mail: omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be

Afdeling Handhaving

Limburg

Koningin Astridlaan 50 bus 5

3500 Hasselt

Tel.: 011 74 26 00

E-mail: omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be

Afdeling Handhaving

West-Vlaanderen

Koning Albert I-laan 1/2 bus 73

8200 Brugge

Tel.: 050 24 79 60

E-mail: omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

Afdeling Handhaving

Oost-Vlaanderen

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71

9000 Gent

Tel.: 09 276 22 00

E-mail: omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be
 

".