Artikel 1.
Het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor het Vlaamse Gewest, zoals goedgekeurd bij de beslissing van de VREG van 21 juni 2013, dat is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.