Hoofdstuk VI.
Openbaredienstverplichtingen

[...]


Art. 18bis. [...]

Art. 18ter. [...]

Art. 18quater. [...]

Art. 19. [...]

Art. 19bis. [...]

Art. 19ter. [...]

Art. 20. [...]