Hoofdstuk X.
Sancties

[...]


Afdeling I.
Strafrechterlijke sancties

[...]


Art. 36. [...]

Afdeling II.
Sancties opgelegd door de VREG

[...]


Art. 37. [...]

Afdeling III.
Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap

[...]


Art. 37bis. [...]

Art. 37ter. [...]