Hoofdstuk XI.
Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest

[...]


Afdeling I.
Grondslag, heffingsplichtige en tarief

[...]


Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Afdeling II.
Vestiging van de aanslag

[...]


Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Afdeling III.
Controle

[...]


Art. 47. [...]

Afdeling IV.
Administratief beroep

[...]


Art. 48. [...]

Afdeling V.
Ambtshalve heffing, administratieve geldboete en dwangbevel

[...]


Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Art. 51. [...]

Art. 52. [...]

Afdeling VI.
Verjaring

[...]


Art. 53. [...]