Art. 15bis.

De Vlaamse regering stelt de nadere regels vast ter vervanging van een gedeelte van de grindheffing door een waarborgsysteem, waarbij aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden :

het waarborgsysteem wordt opgelegd voor alle grindwinningsactiviteiten in de grindwinningsgebieden en heeft enkel betrekking op het afwerken na ontgrinding;
het grindcomité en de subcomités stellen een gedetailleerde begroting op betreffende hun totale verwachte uitgaven; 
de grindheffingen die voorafgaand aan de invoering van het waarborgsysteem werden geïnd, dienen gedeeltelijk bestemd te worden als waarborg voor het afwerken na ontgrinding;
het waarborgsysteem dient éénvormig te zijn voor alle houders van een krachtens artikel 16 toegewezen productiequotum en dient het solidariteitsprincipe te beklemtonen;
het waarborgsysteem dient voldoende zekerheid te bieden om het afwerken na ontgrinding door de houders van een krachtens artikel 16 toegewezen productiequotum effectief te waarborgen;
de waarborg kan enkel worden vrijgegeven in de mate dat het afwerken is gebeurd conform het nabestemmingsplan of, in voorkomend geval, de nabestemmingsplannen;
het grindcomité legt aan de Vlaamse regering, op basis van de in 2° opgestelde begrotingen, voorafgaandelijk een voorstel voor aangaande de hoogte van de grindheffing, aangaande het waarborgsysteem en aangaande de gedeeltelijke bestemming van de grindheffingen zoals bepaald in 3°.

 

De Vlaamse regering wint voorafgaandelijk aan de uitvoering van dit artikel het advies in van de MINA-Raad en de SERV.

 

De Vlaamse regering kan de uitvoeringsmodaliteiten aangaande het waarborgsysteem toevertrouwen aan het herstructureringscomité.