Art. 14bis.

Voor de door de Vlaamse Regering aangewezen werken aan of aanleg van infrastructuur van openbaar nut, kan de Vlaamse Regering de winning van grind toestaan op de percelen waarop de infrastructuurwerken worden uitgevoerd.

 

De grindwinning moet beperkt blijven tot de ontgraving die noodzakelijk is voor de volledige realisatie op de percelen van het aangewezen infrastructuurwerk, met inbegrip van de berging van de ontgraven gronden.

 

De toestemming wordt verleend aan de houder van de omgevingsvergunning.

 

De artikelen 3 tot 13, 15 tot 22 en 23 bis , zijn niet van toepassing op de grindwinning bij infrastructuurwerken.