Bijlage 5.2.2.13.A. Relatie temperatuur en dubbele sterilisatietijd

De relatie tussen temperatuur en sterilisatietijd kan beschreven worden met een empirische lineaire functie tussen temperatuur, uitgedrukt in kelvin, en het logaritme van de enkele sterilisatietijd uitgedrukt in seconden.

T = A . log (t) + B met

T = temperatuur (K)

t = enkele sterilisatietijd (s)

A = -18,241 K / s

B = 448,99 K

Dat resulteert in de volgende koppels (temperatuur – dubbele sterilisatietijd):

T (K)

tijd enkel (s)

tijd enkel (min)

T ( C)

tijd dubbel (min)

383,15

4069

67,8

110

135,6

388,15

2164

36,1

115

72,1

393,15

1151

19,2

120

38,4

398,15

613

10,2

125

20,4

403,15

326

5,4

130

10,9

408,15

173

2,9

135

5,8

413,15

92

1,5

140

3,1

418,15

49

0,8

145

1,6

423,15

26

0,4

150

0,9