Afdeling II.
Het Directiecomité

[...]


Art. 2. Voorzitterschap

[...]


Art. 3. Vergaderingen en agenda

[...]


Art. 4. Beraadslaging en stemming

[...]


Art. 5. Processen-verbaal

[...]


Art. 6. Regels van toepassing op de totstandkoming van voorstellen, adviezen, beslissingen, aanbevelingen, onderzoeken en studies

[...]


Art. 7. Regels van toepassing bij de uitoefening van een aantal bijzondere bevoegdheden

[...]


Art. 8. Regels van toepassing op het operationeel bestuur

[...]


Art. 9. Financiën

[...]