Art. 7. Regels van toepassing bij de uitoefening van een aantal bijzondere bevoegdheden

[...]