Art. 7ter.

Uiterlijk op 15 december van ieder jaar maakt de Algemene Directie Energie een advies over aan de minister, aangaande de noodzaak tot het aanleggen van een strategische reserve voor de volgende winterperiode.


Indien het advies besluit dat er een noodzaak bestaat om zulke reserve aan te leggen voor de komende winterperiode, bevat het eveneens een voorstel van volume voor deze reserve, uitgedrukt in MW. [...]


[...]