Afdeling III.
De Algemene Raad

[...]


Art. 10. Voorzitterschap

[...]


Art. 11. Vergaderingen en dagorde

[...]


Art. 12. Beraadslaging

[...]


Art. 13. Verslagen

[...]


Art. 14. Uitoefening van bevoegdheden

[...]