Art. 8.2.2.

In overeenstemming met Richtlijn 2003/87/EG bepaalt de Vlaamse Regering:

1 de totale hoeveelheid emissierechten die per handelsperiode aan BKG-installaties in het Vlaamse Gewest worden toegekend;
2 de wijze waarop die emissierechten aan de BKG-installaties in kwestie worden toegewezen;
3 de nadere regels voor de toewijzing, de aanvraag van een toewijzing, de verlening, de stopzetting van de verlening, de opschorting van de verlening, de geldigheid en de annulering van de emissierechten;
4 de regels voor het opstellen en het controleren van een register in de vorm van een elektronische databank waarmee de emissierechten worden uitgegeven, gehouden, overgedragen en geannuleerd;
5 de nadere regels voor het vaststellen van de grenzen van een BKG-installatie;
6 de nadere regels voor het gebruik van flexibele mechanismen door BKG-installaties.