Afdeling IV.
Onderlinge verhoudingen tussen het directiecomité en de algemene raad

[...]


Art. 15. Adviezen van de algemene raad op vraag van het directiecomité

[...]


Art. 16. Adviezen en studies van het directiecomité op vraag van de algemene raad

[...]


Art. 17. Samenwerking met het Controlecomité van de electriciteit en het gas

[...]


Art. 18. Uitwisseling van informatie

[...]