Art. 15. Adviezen van de algemene raad op vraag van het directiecomité

[...]