Art. 16. Adviezen en studies van het directiecomité op vraag van de algemene raad

[...]