Art. 22bis.
Voor de sector financiŽn[, met uitzondering van de deelsector van de exploitanten van een handelsplatform,] maakt de Nationale Bank van BelgiŽ aan de Minister van FinanciŽn een verslag over met betrekking tot de taken die zij krachtens deze wet vervult, volgens een passende frequentie van ten hoogste drie jaar.
De Nationale Bank van BelgiŽ brengt de Minister echter onmiddellijk op de hoogte van elke concrete en nakende dreiging voor een kritieke infrastructuur van de sector financiŽn.
[Voor de exploitanten van een handelsplatform bezorgt de FSMA de minister van FinanciŽn een verslag met betrekking tot de taken die zij krachtens deze wet vervult, volgens een passende frequentie van ten hoogste drie jaar. De FSMA brengt hem echter onmiddellijk op de hoogte van elke concrete en nakende dreiging voor een kritieke infrastructuur die onder de bevoegdheid van haar sectoor valt.]