Art. 3.2.3.3.

Behoudens afwijking in de desbetreffende bepalingen, wordt wanneer (bepaalde) lopende voorwaarden, als vermeld in artikel 3.2.3.2 minder streng zijn dan dit besluit die betrekking hebben op de aanpassing aan de CLP-verordening, bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen vanaf 1 juni 2016 aan deze strengere voorschriften en eventuele bijkomende voorschriften voldaan, behalve voor de hierna bepaalde voorschriften die vanaf 1 juni 2018 van toepassing zijn: artikel 4.1.7.1, 4.1.7.2, 1 en 2, 5.5.1.6, 1, 5.6.1.1.4, 3, 4, 5 en 6, 5.6.1.1.10, 5.6.1.3.6, 3, 4, 5, 6, 5.6.1.3.7, 5.6.1.3.8, 5.7.1.3, 3, 5.7.1.4, 1, 5.17.3.3.2, 5.17.3.3.3, 5.17.4.1.6, 5.17.4.1.7, 1, 5.17.4.1.12, 5.17.4.1.16, 5.17.4.3.6, 5.17.4.3.7 en 5.17.4.3.8;