Art. 14quaterdecies.

Onverminderd artikel 14sexiesdecies, is het comité de bevoegde instantie zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.