Art. 12ter.

De ecologische functie heeft onder meer betrekking op:

1 de rol van een terrein in het kader van het natuurbehoud en in het kader van de zorg voor het behoud van de biologische diversiteit;
2 de milieubeschermende rol van een terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud.