Art. 12sexies.

De sociale functie van een terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud heeft onder meer betrekking op:

1 de natuurbeleving en -educatie;
2 de toegankelijkheid van het terrein met het oog op recreatie;
3 de rol van het terrein voor algemene landschapszorg en het beheer van onroerend erfgoed;
4 de rol van het terrein voor het wetenschappelijk onderzoek.