Art. 16quindecies.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de procedure van de erkenning als natuurreservaat, van de wijziging en de opheffing ervan.


De Vlaamse Regering stelt ook het toetsingskader vermeld in artikel 16ter decies, 2, vast waaraan een terrein moet voldoen om erkend te kunnen worden als natuurreservaat.