Hoofdstuk 1.
Algemene bepaling


Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.