Art. 3.

In titel I, hoofdstuk IV, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden in het opschrift van afdeling 1 de woorden “stedenbouwkundige inspecteurs en” opgeheven.