Art. 5.

Aan titel I, hoofdstuk IV, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, wordt een afdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt :


“Afdeling 4. — De [...] gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs“