Art. 12.

In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, wordt het opschrift van titel VI vervangen door wat volgt :

 

“TITEL VI. — Handhaving”