Art. 29.

In titel VI, hoofdstuk II, van dezelfde codex wordt een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt :


Afdeling 1. — Stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken”