Art. 32.

Aan titel VI, hoofdstuk II, van dezelfde codex wordt een afdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt :


Afdeling 2. — Voorkomen en vaststellen van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken”