Art. 35.

In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, wordt aan afdeling 2, toegevoegd bij artikel 32, een onderafdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt :


“Onderafdeling 2. — Vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven”